Brže osmislite bolja predavanja
1) U proljeće : a) sunce jače grije. b) sunce slabije grije. c) nema sunca. 2) Dani u proljeće : a) postaju sve hladniji i hladniji. b) postaju sve dulji, a noći sve kraće. c) su jednaki kao i u zimu. 3) U proljeće : a) se igramo samo u kući. b) priroda miruje . c) se priroda budi. 4) Kakvo je vrijeme ? a) Kišovito b) Sunčano c) Oblačno 5) Kakvo je vrijeme ? a) Vjetrovito b) Kišovito c) Sunčano 6) Kakvo je vrijeme ? a) Kišovito b) Oblačno c) Poluoblačno 7) Kakvo je vrijeme ? a) Poluoblačno b) Sunčano c) Vjetrovito 8) Kakvo je vrijeme ? a) Sunčano b) Vjetrovito c) Maglovito

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti