Brže osmislite bolja predavanja
1) U proljeće ljudi : a) sjede u kućama. b) uređuju okoliš. c) samo idu na posao. 2) Koja slika prikazuje uređenje okoliša? a) b) c) 3) U proljeće ljudi: a) orezuju živicu i voćke. b) čupaju cvijeće. c) bacaju smeće. 4) Koja slika prikazuje orezivanje živice? a) b) c) 5) U proljeće djeca : a) sade cvijeće. b) gaze cvijeće, c) čupaju cvijeće. 6) Koja slika prikazuje sadnju cvijeća? a) b) c) 7) U proljeće djeca vole: a) biti kod kuće. b) kupanje u moru. c) igru u prirodi. 8) Koja slika prikazuje igru u prirodi? a) b) c) 9) Koja slika prikazuje voćnjak? a) b) c) 10) U voćnjaku rastu voćke. a) DA b) NE 11) Koja slika prikazuje vrt? a) b) c) 12) U vrtu raste povrće. a) DA b) NE 13) Djeca se vesele igrama na svježem zraku u proljeće. a) DA b) NE 14) U proljeće je vrijeme promjenjivo, a) DA b) NE 15) U proljeće se odijevamo slojevito. a) DA b) NE

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti