Brže osmislite bolja predavanja
1) Pronađi imenicu. a) TATA b) PIŠEMO c) ZELENI d) MISLIM e) VJERUJEM f) CRVENA 2) Pronađi glagol. a) TATA b) PIŠEMO c) ZELENI d) CRVENA e) BAKIN f) OBLAK 3) Pronađi pridjev. a) TATA b) PIŠEMO c) ZELENI d) OBLAK e) VJERUJEMO f) IDI 4) Pronađi pridjev. a) TATA b) PIŠEMO c) BAKIN d) OBLAK e) VJERUJEMO f) IDI 5) Pronađi glagol. a) TATA b) ZLATNI c) BAKIN d) OBLAK e) IDI f) CRVENA

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti