Brže osmislite bolja predavanja
1) Pronađi imenicu. a) MAMA b) SKAČEMO c) PLAVI d) PIŠEM e) NADAM SE f) ŽUTA 2) Pronađi glagol. a) MAMA b) SKAČEMO c) PLAVI d) ŽUTA e) DJEDOV f) DUGA 3) Pronađi pridjev. a) MAMA b) SKAČEMO c) PLAVI d) DUGA e) NADAM SE f) TRČI 4) Pronađi pridjev. a) MAMA b) SKAČEMO c) DJEDOV d) DUGA e) NADAM SE f) TRČI 5) Pronađi glagol. a) MAMA b) DRVENI c) DJEDOV d) DUGA e) TRČI f) ŠARENA

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti