Brže osmislite bolja predavanja
1) Pronađi imenicu. a) MAMA b) SKAČEMO c) PLAVI d) PIŠEM e) NADAM SE f) ŽUTA 2) Pronađi glagol. a) MAMA b) SKAČEMO c) PLAVI d) ŽUTA e) DJEDOV f) DUGA 3) Pronađi pridjev. a) MAMA b) SKAČEMO c) PLAVI d) DUGA e) NADAM SE f) TRČI 4) Pronađi pridjev. a) MAMA b) SKAČEMO c) DJEDOV d) DUGA e) NADAM SE f) TRČI 5) Pronađi glagol. a) MAMA b) DRVENI c) DJEDOV d) DUGA e) TRČI f) ŠARENA

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti