Brže osmislite bolja predavanja
1) Pronađi imenicu. a) SESTRA b) PLIVAMO c) BIJELI d) CRTAM e) BOJIM SE f) CRNA 2) Pronađi glagol. a) SESTRA b) PLIVAMO c) BIJELI d) CRNA e) BRATOV f) KIŠA 3) Pronađi pridjev. a) SESTRA b) PLIVAMO c) BIJELI d) KIŠA e) BOJIM SE f) SKOČI 4) Pronađi pridjev. a) SESTRA b) PLIVAMO c) BIJELI d) KIŠA e) BOJIM SE f) SKOČI 5) Pronađi glagol. a) SESTRA b) METALNI c) BRATOV d) KIŠA e) SKOČI f) LIJEPA

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti