1) 7 x 4 = ? a) 23 b) 27 c) 28 d) 14 e) 74 f) 19 2) 5 x 8= ? a) 36 b) 32 c) 48 d) 40 e) 70 f) 35 3) 6 x 7 = ? a) 36 b) 34 c) 42 d) 76 e) 46 f) 43 4) 9 x 8 = ? a) 45 b) 56 c) 72 d) 32 e) 65 f) 67

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?