adaptál - alkalmassá tesz, átalakít, átformál, átdolgoz, akceptál - elismer, elfogad, delikvens - bűnös, tettes, demonstrál - bemutat, szemléltet, diszkriminál - hátrányos, megkülönböztető intézkedéseket alkalmaz, egzakt - egyértelmű, pontosan meghatározott, emigrál - hazáját (főként politikai okokból) elhagyja; önkéntes száműzetésbe megy, ignorál - mellőz, semmibe vesz, nem vesz figyelembe, incidens - váratlan, többnyire kellemetlen esemény, közbejött, zavaró mozzanat, irreverzíbilis - vissza nem fordítható (folyamat, művelet), izolál - elkülönít, elszigetel, kapituláció - fegyverletétel, megadás, koalíció - szövetség, szövetkezés, egyesülés,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?