Brže osmislite bolja predavanja
Paulina pjeva pjesmu., Paun Pipi nema jaje., Stjepan ima opomenu., Paulin pas nije opasan., Poni ima kopito., Patka pliva po Savi., Na kaputu je mali pauk., Tko nosi štap?, Jasna voli jesti kupus., Matija pjeva lijepu pjesmu., Tko kopa jamu?, Pas ima šape i veselo laje..

Prepiši pisanim slovima do slova p

autor

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti