Brže osmislite bolja predavanja
1) Which equals 8? a) 4+4 b) 7+2 c) 9-1 d) 3+3 e) 5+5 2) Which equals 10? a) 1+1 b) 2+2 c) 3+3 d) 4+4 e) 5+5 f) 6+6

Addition (testing this out)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Zajednica Mcnaulls Math

Sjedinjene američke države

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti