Brže osmislite bolja predavanja
1) ćup ili čup a) ćup b) čup 2) andžeo ili anđeo a) anđeo b) andžeo 3) čarape ili ćarape a) čarape b) ćarape 4) cvjetić ili cvjetič a) cvjetić b) cvjetič 5) đip ili džip a) džip b) đip 6) mišić ili mišič a) mišić b) mišič 7) đungla ili džungla a) đungla b) džungla 8) džurđica ili đurđica ili džurdžica a) džurđica b) đurđica c) džurdžica 9) đem ili džem a) đem b) džem 10) čarolija ili ćarolija a) čarolija b) ćarolija

Vježbanje č/ć, dž/đ

autor

Ljestvica

Zajednica Marinaz hj

Hrvatska

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti