Brže osmislite bolja predavanja
Što je pokus?, Ima li voda stalan oblik? Objasni!, Navedi neke tvari koje voda otapa i neke tvari koje ne otapa., U kakvo stanje voda prelazi na temperaturi nižoj od 0°C?, U kakvom je stanju voda na temperaturi višoj od 0°C, a nižoj od 100°C?, Navedi tri stanja vode!, Koja je temperatura smjese vode i leda (ledište vode)?, Koja je temperatura vrenja vode (vrelište vode)?, U kakvo stanje voda prelazi vrenjem?, Je li hladnije na temperaturi od - 5°C ili na temperaturi od - 25°C?, Kako nazivamo spravu za mjerenje temperature?, Kojim znakom označavamo temperaturu nižu od nule?, Kako nazivamo jedinicu za mjerenje temperature?, U kakvo stanje prelazi vodena para kada se počne hladiti?, Nabroji svojstva vode!.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti