Brže osmislite bolja predavanja
1) Umjetno izazvane pojave radi istraživanja zovu se:  a) termometar b) pokus c) laboratorij 2) Označi točan odgovor. Voda: a) je svjetloplava tekućina b) ima okus limuna c) je tekućina bez boje, okusa i mirisa 3) Označi točne odgovore. U prirodi se voda pojavljuje kao: a) tekućina, led i vodena para b) tekućina, smjesa i vodena para c) led, smjesa i vodena para 4) Sprava kojom mjerimo temperaturu vode naziva se : a) termofor b) termometar 5) Mjerna jedinica za mjerenje temperature naziva se: a) centimetar b) Celzijev stupanj 6) Led na sobnoj temperaturi prelazi u: a) tekućinu b) vodenu paru 7) Tekuća voda zagrijavanjem prelazi u: a) led b) vodenu paru 8) Tekuća voda na hladnoći: a) se topi b) prelazi u led 9) Kuhinjska sol se u vodi: a) otapa b) ne otapa 10) Jestivo ulje se u vodi: a) otapa b) ne otapa 11) Ima li bez vode života? a) da b) ne 12) Vodu trebamo trošiti: a) nimalo b) što više c) umjereno 13) Moramo li vodu u prirodi čuvati od onečišćenja? a) da b) ne
autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti