Brže osmislite bolja predavanja
1) 1 a) 3 : 3 b) 27 : 3  c) 30 : 3  d) 18 : 3  2) 10 a) 21 : 3  b) 9 : 3  c) 30 : 3  d) 3 : 3 3) 9 a) 18 : 3  b) 9 : 3  c) 24 : 3  d) 27 : 3  4) 8 a) 24 : 3  b) 15 : 3  c) 12 : 3  d) 9 : 3  5) 7 a) 3 : 3 b) 30 : 3  c) 21 : 3  d) 6 : 3  6) 6 a) 18 : 3  b) 9 : 3  c) 21 : 3  d) 24 : 3  7) 5 a) 15 : 3  b) 9 : 3  c) 18 : 3  d) 27 : 3  8) 4 a) 18 : 3  b) 21 : 3  c) 12 : 3  d) 15 : 3  9) 3 a) 30 : 3  b) 9 : 3  c) 6 : 3  d) 3 : 3 10) 2 a) 6 : 3  b) 3 : 3 c) 27 : 3  d) 15 : 3 

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

c