Brže osmislite bolja predavanja
1) Što je ovo? a) mahovina b) lišaj c) bršljan 2) Gdje mogu rasti biljke? a) U tlu,na zraku,na cvijeću i u zemlji. b) U parku,na tlu,oko škole,u vrtu. c) U torbi 3) Od kojih se dijelova sastoji biljka cvjetnjača? a) Od lišaja, od mahovine, od cvijeta. b) Od lista, stabljike,od plodova sa sjemenkama,korjen,od stabljike. c) korijena, vode, zraka i sunca 4) Koji je ovo dio biljke? a) Stabljika b) Krošnje c) Korijen 5) Što je ovo? a) Srna b) Jazavac c) Konj 6) Što životinje izdišu? a) ugljikov mononoksid b) ugljikov dioksid c) kisik 7) Kojoj skupini pripadam? a) Mesožderi  b) Svežderi c) Biljožderi 8) Tko sam ja? a) Kadulja b) Majčina dušica c) Kantarinon 9) Tko sam ja? a) Krtica b) Mungos c) Medvjed 10) Čija je ovo kuća? a) hrčkova  b) medvjedova c) krticina 11) Biljke i životinje su povezane. Kako se zove ta zajednica? a) životinjska zajednica b) životna zajednica c) biljna zajednica 12) Što je ovo? a) grah b) kukuruz c) uljana repica

Živa priroda/Aleksandra, Nina, Daria

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti