Brže osmislite bolja predavanja
1) Sphere a) Sphere b) Cube c) Cuboid d) Hemisphere e) Triangular based pyramid f) Hexagonal based prism 2) Cube a) Sphere b) Cuboid c) Hemisphere d) Hexagonal based prism e) Triangular based pyramid f) Cube 3) Hexagonal based prism a) Triangular based pyramid b) Hexagonal based prism c) Sphere d) Cube e) Cuboid f) Hemisphere 4) Square based pyramid a) Triangular based pyramid b) Square based pyramid c) Hexagonal based prism d) Cube e) Cuboid f) Sphere 5) Hemisphere a) Hemisphere b) Cube c) Cuboid d) Sphere e) Triangular based pyramid f) Square based pyramid 6) Cuboid a) Cube b) Cuboid c) Sphere d) Hemisphere e) Square based pyramid f) Triangular based pyramid

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti