Brže osmislite bolja predavanja
Base Form: be, do, wear, write, give, speak, know, draw, teach, ride, Past Form: was / were, did, wrote, gave, spoke, knew, drew, taught, rode,

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti