Brže osmislite bolja predavanja
Odredi književni rod i objasni zašto djelo pripada baš tom književnom rodu., Odredi književnu vrstu i tematsku podvrstu., Navedi ime grada u koji je smještena radnja. Odgovor potkrijepi navodom iz djela., U koju je godinu smještena radnja djela? Pročitaj rečenicu iz koje si to zaključio/zaključila., Navedi detalje po kojima zaključuješ da se radnja događa prije više od stotinu godina., Navedi imena dječaka iz Pavlov ulice., Navedi imena crvenokošuljaša., Najvažnije događaje ispripovijedaj po dijelovima fabule., Pročitaj primjer pripovijedanja koji ti je bio najdojmljiviji. Objasni vlastiti izbor., Pročitaj primjer opisivanja koji ti je bio najdojmljiviji. Objasni vlastiti izbor., Pročitaj primjer dijaloga koji ti je bio najdojmljiviji/najuzbudljiviji. Objasni vlastiti izbor., Navedi ime lika koji ti se najviše svidio i objasni vlastiti izbor. , Navedi ime lika koji ti se najmanje svidio i objasni vlastiti izbor. , Odredi temu djela., Čemu te je djelo poučilo?.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Zajednica Ivanamacan5 Junaci Pavlove ulice

učiteljica Hrvatskoga jezika - Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti