Brže osmislite bolja predavanja
Đ: , Bole me ..., , U kuhinji je ..., Ona je prava ..., Isključi klima ..., Pripremio je ....., Kosa ima ...., Kosa je svezana u ....., Nismo dobri i ...... se, Ana slavi ...., Ujak i ujna su moji ....., Kesten je ..... boje, Izvodi trikove on je ...., DŽ: rublje peremo ...., kuhamo .... od jagoda, nije pulover nego je ...., košulja ima ...., , U ...... je tigar., sok od naranče ili oran...., Orao ima ....., , Prije spavanja oblačim ...., Igram igricu ....., Učimo iz ....,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti