Brže osmislite bolja predavanja
1) Abceda ima a) 25 slova b) 30 slova c) 20 riječi 2) Rečenica se sastoji od riječi. a) Točno b) Netočno 3) Riječ ŠKOLA ima a) 3 slova b) 6 slova c) 5 slova 4) Glasove izgovaramo, slova pišemo. a) Točno b) Netočno 5) Na kraju rečenice pišemo a) zarez b) rečenični znak c) riječ 6) Znak za točku pišemo ovako: a) ? b) . c) ! 7) Kada nešto pitamo pišemo znak a) ? b) ! c) . 8) Požuri, Ana! Ovo je: a) izjavna rečenica b) usklična rečenica c) upitna rečenica 9) Rečenicu uvijek počinjemo velikim početnim slovom. a) Netočno b) Točno 10) Označi netočno napisano ime i prezime. a) Ana Perić b) Marko jurić c) Ivana Mišić 11) Označi netočno. a) Slavonski Brod b) Brod Na Kupi c) Osijek 12) Baka ana plete čarape. a) Točno b) Netočno 13) Što nedostaje ovoj rečenici? KOLIKO JE SATI a) Točka b) Uskličnik c) Upitnik

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti