1) U jednoj košari je 10 jabuka, a u drugoj 1 jabuka manje. Koliko je jabuka u drugoj košari? a) 9 b) 8 c) 7 2) Ivan je imao 7 sličica. Tri sličice je dao sestri. Koliko je sličica ostalo Ivanu? a) 5 b) 6 c) 4 3) 9-7= a) 1 b) 2 c) 3 4) Na igralištu je šestero djece. Četiri su dječaka. Koliko je djevojčica? a) 3 b) 4 c) 2 5) 10-7= a) 4 b) 3 c) 1 6) Marko je imao 9 kn. Kupio si je sladoled za 6 kn. Koliko kuna je Marku ostalo? a) 3 b) 4 c) 5 7) 10-9= a) 2 b) 0 c) 1 8) Na obali je bilo 6 rakova. Djeca su ulovila 2 raka. Koliko je rakova pobjeglo? a) 6 b) 7 c) 4 9) 5-5= a) 0 b) 1 c) 2 10) Koji broj je za tri manji od broja 8? a) 3 b) 5 c) 6

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?