zahvaljivanje - Riječ "euharistija" znači , sveta misa - Drugo ime za euharistiju, Tijelo Kristovo - Posvećena hostija je pravo, Krv Kristova - Posvećeno vino prava je, svetoj misi - Kršćani trebaju svake nedjelje i blagdana sudjelovati na, Posljednju večeru - Euharistija je spomen na Isusovu,

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?