Brže osmislite bolja predavanja
1) On zna da neće dobiti peticu. a) objektna b) subjektna c) predikatna d) vremenska 2) Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada. a) predikatna b) objektna c) subjektna d) mjesna 3) Haljina je da se onesvijestiš. a) atributna b) objektna c) subjektna d) predikatna 4) Vidjela sam momka koji mi se oduvijek sviđao. a) atributna b) objektna c) načinska d) vremenska 5) Plesala je kao da nikad nije ni prestala. a) mjesna b) predikatna c) objektna d) načinska 6) Idite odakle ste i došli! a) načinska b) mjesna c) subjektna d) predikatna 7) Kad naučite gradivo, odigrat ćete utakmicu. a) mjesna b) atributna c) vremenska d) predikatna 8) Učit ćete u školi kako se služiti računalom. a) načinska b) objektna c) vremenska d) mjesna 9) Ostani u gradu dokad hoćeš. a) mjesna b) predikatna c) atributna d) vremenska 10) Roman je da boljeg nećeš naći. a) vremenska b) mjesna c) predikatna d) subjektna 11) Osjećam da bih mogla preskočiti rijeku. a) subjektna b) objektna c) mjesna d) vremenska 12) Hodao je kao da ima štap u leđima. a) načinska b) mjesna c) vremenska d) objektna 13) Ispričat ću vam što sam vidjela. a) objektna b) subjektna c) mjesna d) načinska 14) Vidio je u gradu košarkaša kojega je oduvijek volio. a) predikatna b) objektna c) načinska d) atributna 15) Gdje čeljad nije bijesna, nije ni kuća tijesna. a) vremenska b) mjesna c) načinska d) objektna 16) Pogledao ga je kako je to uvijek običavao raditi. a) načinska b) mjesna c) vremenska d) predikatna 17) Donesi mi banane koje si kupio na tržnici. a) objektna b) atributna c) predikatna d) mjesna 18) Gdje je nekad bila pustinja, sada se prostire grad. a) mjesna b) predikatna c) objektna d) subjektna 19) Tko rano rani, dvije sreće grabi. a) atributna b) predikatna c) subjektna d) objektna 20) Još se nije rodio tko bi svijetu ugodio. a) vremenska b) predikatna c) subjektna d) načinska

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti