Brže osmislite bolja predavanja
1) Vode tekućice su: a) bare, potoci, jezera b) bare, močvare, rijeke c) rijeke, potoci, rječice 2) Tekućice teku od : a) ušća b) korita c) izvora 3) Mjesto gdje se tekućica ulijeva u drugu tekućicu, more ili jezero nazivamo: a) ušće b) izvor c) obala 4) Najveća tekućica je: a) potok b) rijeka c) riječica 5) Koja slika prikazuje rijeku? a) b) c) 6) Kako se zovu rijeke tekućice koje dijelom teku po površini , dijelom poniru ispod površine zemlje? a) podmornice b) ponornice c) ronilice 7) Za vode tekućice kažemo da su slatke. a) DA b) NE 8) Uz obalu tekućica rastu mnoge biljke i žive mnoge životinje. a) DA b) NE 9) Na slici je prikazana : a) vidra b) morska medvjedica c) tuljan 10) Na slici je prikazan: a) štuka b) pastrva c) šaran 11) Na slici je prikazana: a) pastrva b) šaran c) vidra 12) Na slici je prikazan: a) šaran b) som c) smuđ 13) Na slici je prikazan: a) šaran b) smuđ c) som 14) Na slici je prikazan: a) riječni rak b) jastog c) školjka 15) Na slici su prikazane: a) školjke b) ribe c) trave 16) Životinja koja se hrani ribom i rakovima, živi uz tekućice i zaštićena je: a) vjeverica b) vidra c) lisica 17) Na slici je prikazana: a) trešnja b) joha c) vrba 18) Na slici je prikazana: a) topola b) vodena kuga c) vrba 19) Na slici je prikazan: a) topola b) vrba c) joha 20) U tekućicama rastu biljke ,vodena kuga i krocanj. a) DA b) NE 21) Na slici je prikazana: a) vodena kuga b) joha c) krocanj 22) Na slici je prikazan: a) vrba b) krocanj c) vodena kuga

Vode tekućice i živi svijet u njima i oko njih (3.r)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti