Brže osmislite bolja predavanja
1) Ivanin a) glagol b) pridjev c) imenica 2) sestrin a) imenica b) pridjev c) broj 3) plačem a) imenica b) glagol c) pridjev 4) i a) prijedlog b) veznik c) prilog 5) jao a) prilog b) čestica c) usklik 6) polako a) prilog b) prijedlog c) glagol 7) sreća a) imenica b) glagol c) pridjev 8) našički a) glagol b) pridjev c) imenica 9) Našice a) imenica b) pridjev c) glagol 10) čitati a) imenica b) glagol c) broj 11) ples a) imenica b) glagol c) pridjev 12) li a) čestica b) prilog c) prijedlog 13) ne a) usklik b) prilog c) čestica 14) namrgođen a) pridjev b) imenica c) glagol 15) najbolji a) imenica b) pridjev c) glagol 16) s a) prilog b) prijedlog c) čestica 17) ja a) zamjenica b) imenica c) broj 18) moj a) imenica b) zamjenica c) glagol 19) bolji a) pridjev b) zamjenica c) glagol 20) tatin a) pridjev b) zamjenica c) broj

Vrste riječi - 5. razred

Ljestvica

Zajednica Vesnakovacevic 5. razred

profesorica hrv. jezika, uciteljica savjetnica - Hrvatska

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti