Brže osmislite bolja predavanja
1) U književnosti razlikujemo tri književna roda: a) roman, pripovijetku i bajku b) liriku, epiku i dramu c) muški, ženski i srednji rod 2) Roman je epska književna vrsta. a) NETOČNO b) TOČNO 3) Tijek događaja u književnom djelu zovemo a) priča b) prepričavanje c) fabula 4) Dječji roman nikad se ne dijeli na manje cjeline (poglavlja). a) TOČNO b) NETOČNO 5) Dijelovi su fabule: uvod, zaplet, vrhunac i.... a) kraj b) rasplet c) pouka 6) Pripovjedač ne može biti u a) prvoj osobi b) drugoj osobi c) trećoj osobi 7) U kojoj je osobi pisana sljedeća rečenica: Zdenko je volio igrati nogomet? a) u prvoj osobi b) u drugoj osobi c) u trećoj osobi 8) U kojoj je osobi pisana rečenica: Hodali su danima? a) u prvoj osobi b) u drugoj osobi c) u trećoj osobi 9) Kojoj književnoj vrsti pripada izreka: Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada? a) zagonetka b) poslovica c) pitalica 10) Koliko motiva ima u sljedećoj strofi: Dugo u noć, u zimsku gluhu noć / Moja mati bijelo platno tka? a) dva b) tri c) četiri 11) Kojom je vrstom stiha pisana pjesma Dobriše Cesarića? a) slobodnim stihom b) vezanim stihom 12) Kojoj vrsti strofe pripadaju obje strofe u Cesarićevoj pjesmi? a) dvostih b) trostih c) četverostih 13) Kojoj vrsti stiha, s obzirom na broj slogova, pripada sljedeći stih: Kraj bijelih breza svakog dana? a) sedmerac b) osmerac c) deveterac d) deseterac 14) Bum, ciju, mijau, muuu, pljus, tras... U pitanju je... a) aliteracija b) onomatopeja c) personifikacija 15) Razigrani oblaci... plava ploča...zelena trava... Koja je riječ epitet? a) zelena b) razigrani c) plava 16) Tko je napisao hrvatsku himnu? a) Antun Mihanović b) Petar Preradović c) Dobriša Cesarić 17) Kakav je raspored slogova u haiku poeziji? a) 8-7-8 b) 6-8-9 c) 5-7-5 18) Razgovor dvoje ili više ljudi nazivamo a) dijalog b) monolog c) pripovijedanje 19) Upute glumcu, redatelju, scenografu, kostimografu nazivamo didaskalije a) TOČNO b) NETOČNO 20) Pronađi tzv. stalni epitet. a) hladno pivo b) bijela soba c) rujno vino 21) Kratka, često duhovita, priča o zgodi iz društvenog života; obično ostaje zabilježena ako se radi o poznatim osobama, umjetnicima i znanstvenicima zove se a) poslovica b) anegdota c) vic 22) Pronađi primjer asonance. a) Jesenje veče b) Samotna ljubav c) Voćka poslije kiše 23) Pronađi primjer aliteracije. a) Da sam ja učiteljica b) I cvrči, cvrči cvrčak na čvoru crne smrče c) Tri nonice 24) Na kojem je narječju pisana ova pjesma? a) štokavskom b) kajkavskom c) čakavskom 25) Kojem narječju pripada ova pjesma? a) kajkavskom b) štokavskom c) čakavskom 26) Kako nazivamo vrstu rime u ovoj pjesmi? a) unakrsna b) parna c) obgrljena 27) Tko je gurao kamen uz brdo u grčkoj mitologiji? a) Tantal b) Dedal c) Sizif 28) U grčkoj mitologiji muke su bile a) Ikarove b) Tantalove c) Apolonove 29) Kojoj vrsti lirske pjesme pripada ova pjesma? a) himna b) sonet c) balada 30) Kojoj vrsti lirske pjesme pripada pjesma Jesenje veče? a) sonet b) himna c) balada

Književnost - 7. razred

Ljestvica

Zajednica Vesnakovacevic 7. razred

profesorica hrv. jezika, uciteljica savjetnica - Hrvatska

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti