1) Gdje se nalazio kip Sretnog princa? a) Na uzvišenom stupu, visoko iznad grada. b) Na zlatnoj crkvi. c) Ispred kraljevskog dvorca 2) Oči su bile dva... a) rubina b) safira c) zlatnika 3) Dršku mača krasio je... a) rubin b) safir c) zlatnik 4) Zašto mali Lastavić nije s drugima otišao u Egipat? a) Jer je bio bolestan. b) Jer je volio svoj grad. c) Jer se bio zaljubio u Trsku. d) Jer se bio zaljubio u Lastavicu. 5) Gdje se smjestio Lastavić, došavši u grad? a) Na rame Sretnog princa. b) Na glavu Sretnog princa. c) Među stopala Sretnoga princa. 6) Na nj je kapnulo nekoliko kapi... a) kiše b) suza Sretnog princa c) suza male Lastavice d) suza Trske 7) Sretni princ je tužan jer... a) ... u životu nije vidio dalje od zidova dvorca. b) ... je mali Lastavić ostao sam. c) ... mu se ruga Gradski vijećnik. d) ... tek sad vidi kako obični ljudi žive. e) ... jer ga nitko ne voli. 8) Što znači zastarjelica "švelja" ili "švalja"? a) spremačica b) krojačica c) domaćica d) vrtlarica 9) Kome su prve večeri pomogli princ i Lastavić? a) Zaljubljenom paru dvoje mladih. b) Siromašnome žednom dječaku. c) Djevojčici koja je hodala bosa. 10) Zašto je Lastaviću postalo toplije? a) Jer ga je štitio Sretni princ. b) Jer je zapuhao topao vjetar. c) Jer je učinio dobro djelo. 11) Priča "Sretni princ" pripada... a) epici b) lirici c) drami 12) Kao književna vrsta "Sretni kraljević" je... a) igrokaz b) roman c) pripovijetka 13) S obzirom na likove, "Sretni princ" je... a) realističan b) bajkovit, fantastičaan 14) Sretni princ je... a) sretan b) tužan

Oscar Wilde: Sretni princ (1. dio lektire)

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?