Brže osmislite bolja predavanja
1) Vrijeme radnje je a) kameno doba. b) suvremeno doba. c) nedavna prošlost. 2) Tema filma je a) lov na jelene. b) natjecanje. c) zajednički lov. 3) Film je bio.... a) ozbiljan b) šaljiv c) tužan d) poučan 4) Tko su likovi? a) slonovi i miševi b) mamuti i praljudi c) čovjek i mamuti 5) Koja je ovo vrsta filma? a) igrani film b) dokumentarni film c) animirani film 6) Koje boje u filmu prevladavaju? a) žuta i crvena b) crna i bijela (neboje) c) plava i zelena 7) U filmu čujemo.... a) glazbu b) zvukove ljudi c) zvukove životinja d) ne čujemo ništa 8) Kakva je glazba u filmu? a) vesela b) razigrana c) tužna

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti