Brže osmislite bolja predavanja
1) 1 ∙ 4 a) 4 b) 12 c) 8 d) 24 2) 2 ∙ 4 a) 20 b) 36 c) 8 d) 4 3) 3 ∙ 4 a) 24 b) 36 c) 16 d) 12 4) 4 ∙ 4 a) 16 b) 28 c) 32 d) 36 5) 5 ∙ 4 a) 4 b) 8 c) 20 d) 40 6) 6 ∙ 4 a) 24 b) 36 c) 20 d) 16 7) 7 ∙ 4 a) 28 b) 36 c) 24 d) 12 8) 8 ∙ 4 a) 24 b) 20 c) 32 d) 28 9) 9 ∙ 4 a) 8 b) 36 c) 40 d) 4 10) 10 ∙ 4 a) 40 b) 4 c) 12 d) 28

Množenje sa 4

autor Ivan

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti