Brže osmislite bolja predavanja
1) 4 a) 1 ∙ 4 b) 3 ∙ 4 c) 2 ∙ 4 d) 6 ∙ 4 2) 8 a) 5 ∙ 4 b) 9 ∙ 4 c) 2 ∙ 4 d) 1 ∙ 4 3) 12 a) 6 ∙ 4 b) 9 ∙ 4 c) 4 ∙ 4 d) 3 ∙ 4 4) 16 a) 4 ∙ 4 b) 7 ∙ 4 c) 8 ∙ 4 d) 9 ∙ 4 5) 20 a) 1 ∙ 4 b) 2 ∙ 4 c) 5 ∙ 4 d) 10 ∙ 4 6) 24 a) 6 ∙ 4 b) 9 ∙ 4 c) 5 ∙ 4 d) 4 ∙ 4 7) 28 a) 7 ∙ 4 b) 9 ∙ 4 c) 6 ∙ 4 d) 3 ∙ 4 8) 32 a) 6 ∙ 4 b) 5 ∙ 4 c) 8 ∙ 4 d) 7 ∙ 4 9) 36 a) 2 ∙ 4 b) 9 ∙ 4 c) 10 ∙ 4 d) 1 ∙ 4 10) 40 a) 10 ∙ 4 b) 1 ∙ 4 c) 3 ∙ 4 d) 7 ∙ 4

Množenje sa 4

autor Ivan

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti