Brže osmislite bolja predavanja
1) ŠTO VIDIŠ U JESEN? a) b) c) 2) ŠTO VIDIŠ LJETI? a) b) c) 3) ŠTO VIDIŠ U PROLJEĆE? a) b) c) 4) ŠTO VIDIŠ ZIMI? a) b) c) 5) ŠTO JEDEŠ LJETI? a) b) c) 6) ŠTO JEDEŠ U PROLJEĆE? a) b) c) 7) ŠTO JEDEŠ U JESEN? a) b) c) 8) ŠTO JEDEŠ ZIMI? a) b) c)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti