11 - 17 - ? = 6, 7 - 13 - ? = 6, 10 - ? - 2 = 8, 3 - 5 - ? = 2, 8 - ? - 1 = 7, 18 - ? - 14 = 4, 6 - ? - 5 = 1, 9 - ? - 9 = 0, 4 - ? - 1 = 3, 5 - 15 - ? = 10,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?