Brže osmislite bolja predavanja
1) 5 · 9 = 2) 8 · 9 3) 3 + 1 · 9 = 4) 9 · 2 - 18 : 1 = 5) 7 + 9 · 9 = 6) 2 · 3 · 9 = 7) Matej je napisao 7 zadataka iz matematike. Ana je napisala 9 puta više od Mateja. Koliko zadataka su napisati Ana i Matej zajedno? 8) Marta je imala 45 kuna. Dala je sestri devetinu svojih novaca. Koliko kuna je ostalo Marti?

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti