Brže osmislite bolja predavanja
CORRECT: I play tennis., You go to school everyday., She often drinks coffee., We go to the cinema., He drives a car., They don't like cats., She doesn't play the piano.,

Present Simple - correct / incorrect

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti