Brže osmislite bolja predavanja
schwarz - der Rock, rot - das Kleid, grau - das Hemd, blau - die Hose, violett - die Schuh, grun - die Kappe,

NJEM (Prva godina učenja)

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti