Brže osmislite bolja predavanja
1) Mjesec a) Točno b) Netočno 2) Cvijet a) Točno b) Netočno 3) Noč a) Točno b) Netočno 4) Ormarić a) Točno b) Netočno 5) Čuk a) Točno b) Netočno 6) Zvijezdica a) Točno b) Netočno 7) Konjić a) Točno b) Netočno 8) Mlijeko a) Točno b) Netočno 9) Snjeg a) Točno b) Netočno 10) Maćič a) Točno b) Netočno

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti