Brže osmislite bolja predavanja
1) Koje su tekućice ? a) Ribnjak b) Rijeka c) Močvara 2) Kako se zove RH more ? a) Kvarnersko more b) Hrvatsko more c) Jadransko more 3) Koje su stajaćice a) More b) Rijeka c) Potok 4) Kako se zove rijeka koja protiječe kroz grad Sl.Brod ? a) Drava b) Sava c) Dunav

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti