Brže osmislite bolja predavanja
20: 15+5, 16+4, 11+9, 17+3, 12+8, 10 + 10, 19: 11+8, 12+7, 14+5, 16+3, 20 - 1, 18: 19 - 1, 20 - 2, 12 + 6, 11 + 7, 9 +9 , 17: 20 - 3, 19 - 2, 15+2, 13 + 4, 18 - 1, 8 + 9,

Zbrajanje i oduzimanje do 20

autor

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti