Brže osmislite bolja predavanja
1) Koliko je 544 ÷ 8 ??? a) 87 b) 68 c) 39 2) Koliko je 1 813 ÷ 37 ??? a) 52 b) 43 c) 49 3) Koliko je 896 ÷ 2 ??? a) 100 b) 449 c) 534 4) Koliko je 609 ÷ 21 ??? a) 29 b) 35 c) 30 5) Koliko je 1 968 ÷ 24 ??? a) 82 b) 71 c) 83 6) Koliko je 95 632 ÷ 32 ??? a) 2 988 i ostatak 9 b) 99 c) 2 988 i ostatak 5 7) Koliko je 2 601 ÷ 51 ??? a) 51 b) 49 c) 56 8) Koliko je 9 576 ÷ 63 ??? a) 155 b) 152 c) 146 9) Koliko je 12 400 ÷ 62 ??? a) 300 b) 400 c) 200 10) Koliko je 1 416 ÷ 24 ??? a) 59 b) 95 c) 75 11) Koliko je 5 848 ÷ 68 ??? a) 85 b) 87 c) 86 12) Koliko je 5 355 ÷ 63 ??? a) 68 b) 85 c) 16 13) Koliko je 4 292 ÷ 58 ??? a) 47 b) 74 c) 76

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti