Brže osmislite bolja predavanja
1) Bogomolja u islamu se zove... a) hram b) islamska crkva c) džamija d) minaret 2) Koja knjiga NE SPADA u Petoknjižje a) Knjiga Borojeva b) Ponovljeni zakon c) Postanak d) Knjiga o kraljevima e) Izlazak f) Levitski zakonik 3) Vjerovanje da se život vrti u krug dok ne postignem savršeni mir (mokšu/nirvanu) naziva se a) Budha b) reinkarnacija c) ciklično rađanje 4) Mjesto vječnog života u zajedništvu s Bogo naziva se a) raj b) blaženstvo c) čistilište 5) Religije koje su vjerovale u prirodne sile nazivamo a) monoteizam b) primitivne religije c) politeizam 6) Politeizam je a) vjerovanje u jednog boga b) vjerovanje u više bogova c) ne vjerovanje u boga ili neko više biće 7) Činjenicu da su dvije naravi (božanska i ljudska) u Isus Kristu neodjeljene i nepomješanezove se a) Kristova unija b) hipostatka unija c) Bogo -ljudska teorija 8) Knjige vjerske tematike koje nisu ušle u kanon Crkve nazivaju se a) nevjeničke b) iskrivljene c) apokrifi d) lažna evanđelja 9) Koliko knjiga ima Strari zavjet? a) 58 b) 32 c) 46 d) 35 10) Koliko knjiga ima novi zavjet? a) 31 b) 27 c) 25 d) 28 11) Kratica Post 21, 32-43 je a) Knjiga postanka 21 poglavlje od 32 do 43 retka b) Knjiga postanka 21 stranica od 32 do 43 retka c) Knjiga postanka 21 poglavlje od 43 do 32 retka d) Knjiga postanka 21 redak od 32 do 43 poglavlja 12) Biblija je nastajala od 1000 godina prije Krista do... a) 20 godina poslije Krista b) 100 godina poslije Kritsa c) 100 godina prije Krista 13) Vjerski službenik u židovstvu naziva se a) imam b) nemam 14) Postoje li dokazi o Isusu koji nisu kršćanski a) da b) ne 15) Bog je prema knjizi Postanka stvarao svijet a) 7 dana b) 6 dana c) 10 dana 16) Bog je čovjek stvorio 6. dan a) točno b) netočno 17) Vjera i znanost odgovaraju na različita pitanja. Vjera na pitanje "zašto?" a znanost "kako?" a) netočno b) točno 18) Vjerovanje da je sve stvorilo i pokrenulo neko više biće zove se a) kracionizam b) krelacizam c) religija 19) Riječ biblija u prijevodu znači a) knjižice b) Božja riječ c) riječi 20) Posljednja knjiga Biblije je a) Ivanovo evanđelje b) Otkrivenje c) Djela apostolska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti