Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja je naša županija? a) Osječko baranjska b) Splitsko dalmatinska c) Brodsko posavska d) Krapinsko zagorska 2) Koliko županija ima Hrvatska? a) 22 b) 14 c) 10 d) 21 e) 20 3) U županiji Brodsko posavskoj imaju dva grada.Koji su to  a) Vukovar b) Nova Gradiška c) Slavonski Brod d) Županja 4) Koje je središte Osiječko baranjske županije a) Vukovar b) Ilok c) Osijek d) Zagreb 5) Koja županija je najsjevernija u Hrvatskoj? a) Krapinsko zagorska b) Sisačko moslovača c) Međimurska županija d) Brodsko posavska

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti