Brže osmislite bolja predavanja
1) "A kuda prođe, njezin put/Od otpalog je lišća žut." a) vidna b) slušna c) dodirna d) mirisna e) okusna 2) "I zuje zlaćane pčele" a) vidna b) mirisna c) dodirna d) slušna e) okusna 3)  ''Miriše grožđe i smilje/Tamo u našem selu'' a) vidna b) dodirna c) mirisna d) slušna e) okusna 4) ''Struje hladni žmarci/u kuće bez peći'' a) slušna b) mirisna c) okusna d) vidna e) dodirna 5) "Rujno vino me krijepi" a) slušna b) okusna c) mirisna d) vidna e) dodirna

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti