Brže osmislite bolja predavanja
1) "A kuda prođe, njezin put/Od otpalog je lišća žut." a) vidna b) slušna c) dodirna d) mirisna e) okusna 2) "I zuje zlaćane pčele" a) vidna b) mirisna c) dodirna d) slušna e) okusna 3)  ''Miriše grožđe i smilje/Tamo u našem selu'' a) vidna b) dodirna c) mirisna d) slušna e) okusna 4) ''Struje hladni žmarci/u kuće bez peći'' a) slušna b) mirisna c) okusna d) vidna e) dodirna 5) "Rujno vino me krijepi" a) slušna b) okusna c) mirisna d) vidna e) dodirna

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti