1) Koji je bio sedmi planet na koji je mali princ otišao? a) Mars b) Venera c) Zemlja 2) Koja je životinja rekla malome princu da je u afričkoj pustinji? a) pauk b) divlji pas c) antilopa d) zmija e) hijena 3) Tko je tražio od maloga princa da ga pripitomi? a) cvijet b) zmija c) ruže u vrtu d) lisac 4) Samo se __________ dobro vidi. (Dopuni) a) očima b) mišljenjem c) srcem 5) — Nitko nije zadovoljan tamo gdje je — reče ... a) lisac b) skretničar c) geograf d) zmija e) cvijet 6) Što su pisac i mali princ tražili u pustinji? a) avion b) ruže c) brnjicu d) vodu 7) Koliko je tada bilo prošlo vremena od dolaska malog princa na Zemlju? a) pola godine b) jedna godina c) dva mjeseca 8) S kim je mali princ razgovarao pokraj ruševine starog zida? a) s lisicom b) s ružom c) sa zmijom 9) Što je maloga princa tjeralo na povratak na svoj asteroid? a) Ljubav prema ruži. b) Svađa s pilotom. c) Težak život u pustinji. 10) Koja životinja je ugrizom omogućila malom princu povratak na asteroid? a) lisac b) zmija c) pauk d) divlji pas e) škorpion 11) Djelo "Mali princ" pripada... a) lirici b) epici c) drami 12) Kao književna vrsta, djelo "Mali princ" je... a) crtica b) igrokaz c) kratki roman d) drama 13) Po odnosu prema stvarnosti djelo "Mali princ" je... a) realistično b) bajkovito

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?