Brže osmislite bolja predavanja
1) Na slici je spremnik za papir. a) DA b) NE 2) Poslijepodnevni obrok je: a) ručak b) doručak c) užina 3) Važno je jesti raznoliku hranu. a) DA b) NE 4) Cijepljenjem se ne štitimo od raznih bolesti. a) DA b) NE 5) Obrok nakon doručka je: a) zajutrak b) večera c) ručak 6) Pribor koji nam je potreban za pranje ruku je: a) šampon, škarice za nokte b) ručnik, sapun c) četkica, pasta za zube 7) Treba li prati ruke nakon igre na igralištu? a) DA b) NE 8) Na slici je spremnik za: a) papir b) staklo c) plastiku 9) Na slici je spremnik za: a) plastiku b) baterije c) staklo 10) Spremnik za baterije je crvene boje. a) DA b) NE 11) Razvrstano smeće nazivamo otpad. a) DA b) NE 12) Očuvanju zdravlja pridonosi: a) boravak u zatvorenim prostorima b) boravak na svježem zraku 13) Očuvanju zdravlja ne pridonosi: a) pravilno raspoređen san i odmor b) tjelovježba c) jednolična prehrana 14) Pribor za pranje zubi je: a) četkica i pasta za zube b) pasta za zube i šampon c) četkica i sapun 15) Prije jela nije potrebno oprati ruke. a) DA b) NE 16) Prijepodnevni obrok je: a) doručak b) užina c) večera 17) Dnevni obroci su: a) zajutrak, ručak, užina, večera b) zajutrak, doručak, ručak, užina, večera c) zajutrak, doručak, ručak, večera 18) Okoliš je: a) sve što su ljudi sagradili b) priroda c) priroda i sve što su ljudi sagradili u njoj 19) Zagađena priroda omogućuje život biljkama i životinjama. a) DA b) NE 20) U zdravu prehranu ubrajamo: a) pizzu, sladoled b) slatkiše c) voće i povrće

OSOBNA ČISTOĆA I ZDRAVLJE M.Šundov

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti