Brže osmislite bolja predavanja
1) Što su prirodni materijali? a) Materijali koji počinju sa slovom P. b) Materijali koji su zelene boje. c) Materijali uzeti izravno iz prirode. d) Materijali koje ne možemo prebojati. 2) Koji dio drvete najčešče koristimo? a) Lišče b) Korijen c) Krošnju d) Deblo 3) Od koja dva djela se sastoji drvo? a) Podvodnog i nadvodnog b) Podzemnog i nadzemnog c) lijevog i desnog d) tankog i debelog 4) Kako se zove drvo koje se prerađuje? a) Tehničko drvo b) Novo drvo c) Drugo drvo d) Drvo koje se prerađuje 5) Što su sirovi materijali? a) Materijali koje nismo ispekli. b) Stari materijali. c) Vlažni materijali. d) Materijali koje namjeravamo preraditi. 6) Što nije od navedenog poluproizvod? a) Grede b) Grane c) Letve d) Daske 7) Što je od navedenog uporabni predmet? a) Stol b) Pepeo c) List d) Stup 8) Koje od navedenih svojstva se ne ubraja u tehnička svojstva drva. a) Estetska svojstva b) Mehanička svojstva c) Fizička svojstva d) Gustavna svojstva 9) Koji alat je korišten za ručnu obradu drva? a) motorna pila b) Bušilica c) Sjekira d) olovka

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti