Brže osmislite bolja predavanja
1) Najviše teritorijalnih promjena desilo se na a) jugu b) istoku c) zapadu 2) Najviše teritorijalnih promjena desilo se na a) jugu b) istoku c) zapadu 3) Gdje se održalo suđenje nacističkim vođama? a) Berlin b) Beč c) Nurnberg d) Duisburg e) Hamburg f) Frankfurt 4) Sjedište UN-a nalazi se u a) Londonu b) Parisu c) Berlinu d) Washingtonu e) New Yorku 5) Kada je testirana prva sovjetska atomska bomba? a) 1949. b) 1968. c) 1956. d) 1981. e) 1943. 6) Tko je predvodio NATO pakt? a) SSSR b) SAD c) Poljska d) Jugoslavija e) Francuska 7) Berlinski zid izgrađen je a) 1945. b) 1987. c) 1961. 8) Tko je predvodio revolucionare na Kubi 1955g? a) John F Kennedy b) Fidel Castro c) Jurij Gagarin d) Churchill 9) Tko je preuzeo SSSR nakon Staljinove smrti? a) Nikita Hruščov b) Martin Luther King c) Kennedy 10) Tko je u SSSR pokrenuo reforme? a) Staljin b) Mihali Gorbačov c) Nikita Hruščov d) Jurij Gagarin 11) Gdje su se dogodili prvi višestranački izbori? a) Jugoslavija b) Mađarska c) Njemačka d) Bugarska e) Poljska f) Albanija 12) SSSR prestao je postojati a) 1995 godine b) 1987 godine c) 1991 godine d) 1998 godine 13) Sa SSSR koje su se dvije države raspale? a) Jugoslavija i Rumunjska b) Čehoslovačka i Albanija c) Čehoslovačka i Jugoslavija d) Albanija i Bugarska e) Bugarska i Mađarska 14) Što je bilo presudno pri oslobađanju kolonija? a) Deklaracija UN-a o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama b) Zemlje su same predale kolonije c) Izbio je još jedan rat d) Izbile su revolucije pa su kolonizatori predali kolonije e) Zemlje su bile iscrpljene od rata 15) Jesu li izraelsko-arapskim ugovorom sukobi između te dvije zemlje prestali a) Da b) Ne 16) Za kakve se metode zauzimao indijski vođa Gandhi? a) nasilne i ratne metode b) nenasilne metode c) pobune 17) Kada je proglašena neovisnost Indije? a) 1999 b) 1988 c) 1976 d) 1997 e) 1947 f) 1950 18) Politika apartheid zauzimala se za a) jedinstvo svih naroda b) odvajanje prema vjeri c) odvojenost prema spolu d) odvojenost prema nacionalnosti e) odvojenost prema boji kože

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti