Brže osmislite bolja predavanja
1) Koji je drugi naziv za kaširani papir? a) Papir maše? b) Papir kraše? c) Papir marše? d) Papir vaše? e) Papir kaše? f) Papir baše? 2) S čime se mora pomiješati voda da bi se dobila otopina za ljepljenje? a) Sa soli? b) Sa paprom? c) Sa ljepilom? d) Sa betonom? e) Sa lakom? f) Sa sokom? 3) Kako se stručno zove osoba koja stvara dizajn produkt-dizajna ili industrijskog dizajna? a) Kladioničar? b) Fizioterapeut? c) Kirurg? d) Stomatolog? e) Obrtnik? f) Dizajner? 4) Što radi dizajner u produkt ili industrijskom dizajnu? a) Sječe? b) Postavlja? c) Reže? d) Oblikuje? e) Važe? f) Promatra?

3. Komunikacija i životno okruženje- Kiparske tehnike

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti