Brže osmislite bolja predavanja
Kolaž? - Što se u likovnoj kulturi trga, reže i ljepi?, Fotografija? - Koje područje u umjetnosti nastaje kad se koristi fotoaparat?, Dekolaž? - Kako se zove likovna tehnika obrnuta od tehnike kolaža?, Heraldika? - Koji je drugi naziv za znanost koja se bavi izučavanjem grbova?,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti