Brže osmislite bolja predavanja
1) Za rast i razvoj biljci su potrebni voda, zrak, tlo te Sunčeva toplina i svjetlost. a) DA b) NE 2) Biljke nisu živa bića. a) DA b) NE 3) Koje je od navedenih ispod industrijsko bilje? a) krumpir, kupus, paprika b) pšenica, raž, kukuruz c) kruške, šljive, mandarine d) suncokret, šećerna repa, uljana repica 4) Životinje koje se slobodno kreću u prirodi zovu se divlje životinje. a) DA b) NE 5) Ljudi na farmama uzgajaju divlje životinje. a) DA b) NE 6) Koje životinje od navedenih su divlje životinje? a) krava, koza, ovca b) medvjed, divlja svinja, lisica c) mačka, pas, papiga 7) Koje životinje od navedenih su biljožderi? a) sova, lisica b) zec, puž c) jazavac, svinja 8) Koje životinje od navedenih su mesožderi? a) sova, lisica b) zec, puž c) jazavac, svinja 9) Koje životinje od navedenih su svežderi? a) zec, puž b) jazavac, svinja c) sova, lisica 10) Biljke koje imaju cvijet zovu se cvjetnjače. a) DA b) NE 11) Glavni dijelovi biljke cvjetnjače su: a) korijen b) krošnja c) stabljika d) list e) cvijet f) plod sa sjemenkama 12) Kisik je potreban za disanje samo ljudima i životinjama. a) DA b) NE 13) Pomoću Sunčeve svjetlosti i topline, vode i ugljikova dioksida biljke proizvode hranjive tvari. a) DA b) NE 14) Zelena biljka glavni je proizvođač a) dušika b) kisika c) ugljikova dioksida 15) Životinje disanjem izlučuju ugljikov dioksid, koji biljke upotrebljavaju  a) za proizvodnju hrane b) za disanje c) za razmnožavanje

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti