1) riadi auto a) šofér b) učiteľ c) predavačka d) zdravotná sestra 2) stavia dom, muruje stenu a) zubár b) mäsiar c) zdravotná sestra d) murár 3) pestuje zeleninu a) vodoinštalatér b) lekár c) šofér d) záhradník 4) vyrába klobásu, jaternicu a) mäsiar b) poštár c) cukrár d) šofér 5) riadi premávku a) policajt b) mäsiar c) učiteľ d) upratovačka 6) prinesie list a) letuška  b) poštár c) lekár d) cukrár 7) opravuje vodovod a) vodoinštalatér b) murár c) zubár d) upratovačka 8) upratuje, umýva dlážku a) záhradník b) upratovačka c) mäsiar d) kuchárka 9) pečie zákusky, zdobí tortu a) sekretárka b) policajt c) zubár d) cukrár 10) vyšetruje a lieči chorých a) vodoinštalatér b) učiteľ c) čašník d) lekár 11) ošetruje zuby a) zubár b) vodoinštalatér c) záhradník d) kaderníčka 12) predáva tovar a) predavačka b) sekretárka c) mäsiar d) krajčírka 13) varí obed a) kuchárka b) vodoinštalatér c) cukrár d) murár 14) strihá a šije a) krajčírka b) letuška  c) predavačka d) zdravotná sestra 15) strihá, farbí vlasy a) kuchárka b) záhradník c) kaderníčka d) predavačka 16) učí deti a) zubár b) kuchárka c) záhradník d) učiteľ 17) pichá injekcie a) zdravotná sestra b) mäsiar c) krajčírka d) učiteľ 18) pracuje na počítači a) zubár b) učiteľ c) cukrár d) sekretárka 19) obsluhuje v reštaurácii a) sekretárka b) letuška  c) zubár d) čašník 20) stará sa o cestujúcich v lietadle a) lekár b) letuška  c) upratovačka d) čašník 21) opravuje auto a) letuška b) autoopravár c) čašník d) zubárka 22) hobľuje desku, vyrába nábytok a) lekár b) šofér c) stolár d) policajt 23) maľuje stenu a) poštár b) murár c) upratovačka d) maliar 24) pečie chlieb a pečivo a) kuchár b) cukrár c) pekár d) krajčírka 25) pracuje v závode a) robotník b) záhradník c) sekretárka d) kozmetička

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?