Brže osmislite bolja predavanja
Najčešći poslovni [kontakti] su oni između turističkih [agencija] i hotela. Turističke agencije [žele] osigurati [turistima] smještaj, [prehranu] i druge usluge, a [hoteli] radi bolje [iskorištenosti] svojih [kapaciteta] surađuju s agencijama. Iz te [suradnje] ostvaruju [obostranu] korist. , Najčešće se rabe [različite] vrste [dopisa] vezanih za [rezervaciju:] potvrda [rezervacije], [odbijanje] rezervacije, [izmjena] rezervacije i [storno] rezervacije. , [Rezervacija] se može odnositi na [ad hoc] prodaju (prema potrebi, ako se pruži [prilika]) ili na prodaju [aranžmana] agencije (kad hotel i agencija imaju [sklopljen] ugovor o [zakupu] kapaciteta - [alotman)] , [Alotman] je ugovor o [zakupu] određenog [kapaciteta] soba kroz duže [razdoblje] npr. sezonu, a puni se [tjedno] ili svakih 10 dana određenim brojem [gostiju,] o čemu [agencija] na vrijeme [izvješćuje] hotel i šalje [rooming-listu], popis gostiju odnosno [broj] članova skupine koja dolazi, [spol] i ako dolazi obitelj s [djetetom] napomenu u kojoj je navedena [dob] djeteta. , Osim s hotelima TA usko [surađuje] i s [prijevozničkim] poduzećima, naješće s [autobusnim] te sa zrakoplovnim [tvrtkama.] Ako na tržištu postoji velik interes, TA može unajmiti [brod] ili zrakoplom na određeno [vrijeme] za potrebe svojih [potencijalnih] korisnika i s prijevoznikom sklopiti ugovor o [najmu] (ugovor o [charteru)] , Prema [potrebi], turistička [agencija] surađuje i s [ugostiteljskim] organizacijama, npr. ako želi rezervirati [obrok] za [grupe] svojih [klijenata] s unaprijed utvrđenim [jelovnikom] i cijenom. .

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Zajednica Zvjezdanafarkas Daktilografija s poslovnim dopisivanjem

Nastavnica ekonomske grupe predmeta - Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti